• Om indsatsen

Om indsatsen

Slots- og Kulturstyrelsen har iværksat en informationskampagne, der skal fremme lytning til digital radio og informere om overgangen til DAB+ i Danmark

Baggrund for kampagnen

Kampagnen bygger på den politiske medieaftale, der gælder for 2015-2018, og som et bredt flertal i Folketinget står sammen om. Medieaftalen er den politiske aftale, der sætter rammerne for mediepolitikken i Danmark, herunder radio og fjernsyn.

Fra politisk side vil der blive truffet en beslutning om, hvornår der skal slukkes for FM-radio, når 50 % af radiolytningen i Danmark er digital. FM-radio vil dog tidligst blive slukket to år efter, at det er konstateret, at 50 % af lytningen er digital. Med afsæt i medieaftalen er det derfor blevet besluttet, at der skal igangsættes en informationskampagne, som skal fremme den digitale radiolytning i Danmark. Fordelen ved digital radiolytning er, at borgerne kan få adgang til flere radiokanaler, end det er muligt med FM-radio.

DAB blev til DAB+

Udover at fremme digital radiolytning skal kampagnen også informere om, at det digitale radioformat skifter fra DAB til DAB+ 1. oktober 2017. DAB+ er efterfølgeren til DAB. Den nyere DAB+-teknologi giver plads til flere kanaler på sendenettet og dermed mulighed for at, der kan komme flere radiokanaler i Danmark. Fra den 1. oktober sender alle landsdækkende kanaler, der tidligere sendte på DAB, på DAB+. Herudover sender en lang række regionale kanaler også på DAB+.

Hvem står bag kampagnen?

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, som under Kulturministeriet er opdragsgiver til kampagneindsatsen. Kampagnen har et samlet budget på 9,8 mio. kr. Den varer frem til slutningen af 2019 og varetages af kampagnesekretariatet Mere Radio, der er forankret i kommunikationsbureauet Primetime.

Et bredt netværk bakker op om informationskampagnen

Kampagnen gennemføres i samarbejde med brancheforum for digital radio, der består af et bredt netværk af brancheaktører. Du kan se en liste over parterne i brancheforum her.